Hur man gör – digitala bruksanvisningar för SAICOS-produkter

Från och med idag går det bara att nå dem online – under den nuvarande coronakrisen har många företag visat hur viktigt det är med en meningsfull och kundvänlig närvaro online. SAICOS COLOUR från Sassenberg förstod redan för flera år sedan hur viktig den här kommunikationsplattformen är och utvecklade ett flertal digitala hjälpmedel för sina kunder och partner.

Från applicering med rollern, via svampning till utjämning med golvlackpenseln. Det kan vara knepigt att behandla trägolv om du inte vet exakt hur du ska applicera de olika produkterna. Den här problematiken förstod SAICOS COLOUR GmbH redan för flera år sedan och började skapa digitala hjälpmedel till återförsäljare, hantverkare och slutkunder. En kort och självförklarande video samt ett produktdatablad nås enkelt genom att skanna en QR-kod på produkternas burkar.

För att se till att videorna är tillgängliga där det behövs finns QR-koderna inte bara på burkarna utan även på hyllorna i handeln. Det gör att kunderna kan se och förstå hur produkterna används på sin telefon med hjälp av en kort video när de ska fatta köpbeslutet. QR-koderna finns både på hyllorna och på etiketten. Därför är de perfekta hjälpmedel för försäljningspersonalen i butiken när de ska ge kunder rådgivning. I videorna utelämnade vi medvetet en speakerröst och fokuserade istället på tydliga piktogram och korta texter.

Alla filmer finns naturligtvis också på SAICOS YouTube-kanal, webbplatsen och Facebook och Instagram. Detta gör att hantverkaren på plats också har direkttillgång till alla instruktioner och eventuella tvetydigheter kan hanteras direkt. Om det trots det skulle uppstå förvirring kan SAICOS naturligtvis även i fortsättningen kontaktas via de klassiska kommunikationskanalerna som telefon och e-post samt på fältet. Frågor via Facebook och Instagram är alltid välkomna.

Följ oss också på Facebook och Instagram!

Har du sett? Vår SAICOS terrassolja H20 är Blauer Engel-märkt!