Inomhussystem

Formgivning och design har blivit allt viktigare när det gäller golv, väggar och tak. Med alla intressanta kombinationer av transparenta eller täckande olje- och lacksystem och mångskiftande mönster har vi fingret på samtidens puls. Men det räcker inte bara med design. Med våra system kan vi också erbjuda det optimala skyddet.