Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in eller som genereras (behandlas) när du använder den här webbplatsen. Den förklarar också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, vilka val du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Det ansvariga organet i den mening som avses i Dataskyddsförordningen från EU är:

Saicos Colour GmbH

Michael Fischer
Carl-Zeiss-Str. 3
48336 Sassenberg
Tyskland

Övervakande myndighet:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Tyskland
Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10
E-post: poststelle@ldi.nrw.de

Frågor till den personuppgiftsansvarige

Om du har frågor om våra sekretessrutiner kan du skicka ett e-postmeddelande till oss eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

Saicos Colour GmbH

Dr. Christine Nagel
Carl-Zeiss-Str. 3
48336 Sassenberg
Tyskland
E-post: datenschutz@saicos.de

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlas information av allmän natur in automatiskt med hjälp av en cookiefil. Den här informationen (serverloggfiler) omfattar t.ex. typen av webbläsare, vilket operativsystem som används, domännamnet för din internetleverantör och liknande. Den här informationen gör inte att det går att det inte går att dra slutsatser om dig.

Den här information är tekniskt nödvändig för att kunna leverera det begärda innehållet på webbplatser på rätt sätt och är obligatorisk när du använder internet. De behandlas särskilt för följande ändamål: Att säkerställa en problemfri uppkoppling till webbplatsen, säkerställa en smidig användning av vår webbplats, att utvärdera systemsäkerhet och stabilitet samt för andra administrativa ändamål. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse från ovan nämnda syften till insamling av personuppgifter. Vi använder inte dina personuppgifter för att dra slutsatser om dig. Mottagaren av uppgifterna är endast ansvarig avdelning och vid behov registerföraren.

Anonym information av detta slag kan utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Datainsamling

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss (te.x. via kontaktformulär, ansökningar eller e-post). Detta avser uppgifter som ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer. I det här fallet markerar vi vilka fält som är obligatoriska när du kontaktar oss. Se respektive formulär för att se vilka exakta uppgifter som samlas in. Användningen av dessa uppgifter utförs enligt Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b i Dataskyddsförordningen. När vi har slutfört processen (eller eventuella avtal som ingås till följd av denna) kommer uppgifterna inte att kunna användas i ytterligare/andra syften. När lagringsperioden som krävs enligt skatte- eller handelrättsliga lagar har löpt ut kommer uppgifterna att tas bort om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning eller om vi har en rättslig grund inom ramen för det här meddelandet till att fortsätta att lagra dessa uppgifter.

Den dataansvariges och tredje parts syfte med databehandlingen

Vi behandlar endast dina personuppgifter i de syften som anges i detta sekretessmeddelande. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part i andra syften än de som nämns. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta,
 • behandlingen krävs för att fullfölja ett ingånget avtal med dig,
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet,
 • behandlingen är nödvändig för att skydda legitima intressen och det finns anledning att tro att du har ett tyngre vägande egenintresse av att dina uppgifter inte lämnas ut.

System för nyhetsbrev

Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

På vår webbplats finns möjlighet att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Uppgifterna från indatamasken skickas till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Insamlingen av användarens e-postadress är till för att leverera nyhetsbrevet. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte behövs för de syften som de samlades in för. Användarens e-postadress sparas så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avbrytas av den berörda användaren. För detta ändamål innehåller varje nyhetsbrev en länk för detta. Mailchimps sekretesspolicy hittar du här: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Radering eller blockering av uppgifter

Vi följer principerna om undvikande av insamling och dataekonomi. Vi lagrar därför endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges här eller enligt de lagringsperioder som föreskrivs i lag. Så snart respektive syfte eller dessa tidsfrister har avslutats/har löpt ut blockeras eller raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.

Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till information om vilka uppgifter som lagras (art. 15 i Dataskyddsförordningen),
 • Rätt till rättelse (art. 16 i Dataskyddsförordningen) eller radering (art. 17 i Dataskyddsförordningen), såvida inte ytterligare behandling krävs av följande skäl:
  • När det gäller rättsliga anspråk (utövande/verkställighet/försvar)
  • När det gäller att fullgöra en rättslig skyldighet
  • När det gäller rätten till yttrande- och informationsfrihet
  • När det ligger i allmänhetens intresse
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 i Dataskyddsförordningen),
 • Rätt att göra invändningar (art. 21 i Dataskyddsförordningen),
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 i Dataskyddsförordningen).

(2) Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss. En krypterad anslutning känns igen på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https:/” och av låssymbolen i din webbläsare. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Cookiefiler

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner för att visa lämpliga produkter eller marknadsundersökningar använder vi så kallade cookiefiler på olika sidor. Detta sker i enlighet med vårt legitima intresse, som överväger vid en avvägning mellan intressen, att erbjuda en optimerad presentation av vårt erbjudande i enligt med artikel 6 avs. 1 S. 1 lit. f i Dataskyddsförordningen. Cookiefiler är små textfiler som lagras automatiskt på din enhet. Några av de cookiefiler som vi använder tas bort efter att webbläsarsessionen har avslutats, dvs. när du har stängt webbläsaren (s.k. sessionscookiefiler). Andra cookiefiler finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid nästa besök (beständiga cookiefiler). Lagringstiden finns i översikten i webbläsarens cookieinställningar. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar dig om installerade cookiefiler.
Dessutom kan du göra inställningar i din webbläsare så att du själv kan välja om du vill acceptera en cookiefil. Dessutom kan du göra inställningar i din webbläsare så att vissa typer av cookiefiler inte accepteras i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt när det gäller hur cookiefiler hanteras. Se webbläsarens hjälpmeny för mer information. För de populäraste webbläsarna finns mer information under följande länkar:

Microsoft Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Observera att webbplatsens funktionalitet att begränsas om du inte accepterar eller exkluderar vissa cookiefiler.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (hädanefter: Google). Google Analytics använder så kallade cookiefiler, textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen som lagras i cookiefilen överförs till en server i USA och sparas där.

På grund av att IP-anonymisering används på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länderinom det europeiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av den som driver denna webbplats använder Google den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen tillhandahålla webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att slå samman IP-adressen som tillhandahålls av webbläsaren som en del av Google Analytics kommer med andra data.

Syftet med databehandlingen är att utvärdera användningen av webbplatsen och att sammanställa sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen. På grundval av användningen av webbplatsen och internet kommer ytterligare uppkopplade tjänster att tillhandahållas. Behandlingen grundar sig på webbplatsoperatörens legitima intresse.

Du kan göra inställningar i din webbläsare som förhindrar att cookiefiler sparas i webbläsaren. Vi vill däremot påpeka att du i så fall inte kan använda webbsidans samtliga funktioner fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookiefilen och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och förhindra att Google behandlar dessa data genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Användning av Google Maps

Den här webbplatsen använder produkten Google Maps från Google Inc. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att Google Inc., dess representanter och tredje parter samlar in, behandlar och använder automatiskt insamlade data. Google Maps användarvillkor finns under ”Användarvillkor för Google Maps” (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/)

Användning av webbteckensnitt

Den här sidan använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för att återge teckensnitt enhetligt. Google Fonts installeras lokalt. Det förekommer ingen anslutning till Google-servrar.

YouTube

På vår webbplats erbjuder vi så kallade insticksprogram för sociala medier från olika sociala nätverk så att du kan nå dina sociala mediekanaler. Dessa insticksprogram är märkta med en logotyp. Integrationen av dessa insticksprogram görs med hjälp av AddThis.com, en tjänst från Oracle America Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA.

När du besöker vår webbplats, som innehåller ett sådant insticksprogram, ansluter din webbläsare direkt till servrarna för respektive socialt nätverk. Innehållet i insticksprogrammet överförs av det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integrering får det sociala nätverket den information som din webbläsare hämtar från motsvarande sida på vår webbplats.

YouTubes sekretesspolicy hittar du här: https://policies.google.com/privacy
Facebooks sekretesspolicy hittar du här: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagrams sekretesspolicy hittar du här: https://help.instagram.com/155833707900388/
Xings sekretesspolicy hittar du här: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller vi oss rätten att anpassa denna sekretesspolicy så att den alltid uppfyller de gällande rättsliga kraven eller genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, t.ex. när nya tjänster börjar användas. Den nya sekretesspolicyn gäller från och med dess att du besöker den här webbplatsen på nytt.