FAQ

Hur kan jag skydda mitt trä mot väder och vind?

Trä som är exponerat för väder och vind behöver ett extra skydd. En målning gör det robust, motståndskraftigt och hållbart. Trä utan väderskydd sväller upp, får sprickor och måste bytas ut. Beroende på hur starkt träet är utsatt för väder och vind och vilket träslag det handlar om kan det behövas större eller mindre åtgärder för att skydda och underhålla träet. Trä är ett naturligt råämne och varje del behöver skydd och underhåll i olika tidsavstånd. En viktig fråga är också om träet är behandlat eller obehandlat. Vad som är viktigt: Varje trä behöver ett skydd i form av en skyddande behandling eller målning som ska förnyas i regelbundna tidsintervall. Detta är en förutsättning för att vackra träkonstruktioner ska ha en lång livslängd. Det är alltså absolut nödvändigt att skydda trä mot väder och vind utomhus.

Trä med väderskydd: Användningstips

Typiska användningsområden är staket, fönster och dörrar, gårdshus eller carportar. Om du vill förse ditt trä med väderskydd måste ytan vara ren, fettfri och torr. En lämplig grundmålning eller impregnering är den perfekta basen. Applicera sedan väderskyddet i form av laseringsfärg eller olja.

Vad innebär väderskydd i samband med trä?

Trä rör på sig. Det tar upp fukt och avger den igen. Trä och väderskydd – en viktig kombination om träet är exponerat för väta. Fukt kan vara en stor fara och förstöra träet på sikt. Dessutom kan träet angripas av mögel och svamp. Resultat: Träet sväller upp och börjar ruttna. Det är därför viktigt att behandla trä utomhus med ett väderskydd och underhålla träet regelbundet. Det finns ett stort antal laseringsfärger och oljor, så det finns med all säkerhet rätt träskyddsmedel för dig.

Rätt produkt för trä med väderskydd

laseringsfärg, olja eller vax? Det är inte alltid enkelt att välja rätt skyddsprodukt, men det är viktigt. Endast med rätt behandling och rätt skydd har du länge glädje av dina träprodukter. Våra laseringsfärger, oljor, färger och vax är öppenporiga trämålningsprodukter som ger en vatten- och smutsavvisande yta. De naturliga oljorna tränger djupt in i träet. De förenar sig med träet och skyddar det inifrån. UV-beständiga färgpigment bidrar dessutom till att skydda och bevara träets färg och naturliga skönhet.

Saicos Terassenöl Blauer Engel umweltfreundlich englisch decking oil

Terrassolja H2O

Det perfekta skyddet för en permanent vacker träterrass
To the product >