Interior

Saicos Additive Hardener 2K englisch

SAICOS Härdningsmedel tillsats 2K (Premium Additive Hardener 2K)

För snabbare torkning och högre belastningskapacitet

På byggarbetsplatser arbetar man ofta under tidspress. För en behandling som bara tar en dag rekommenderar vi därför Härdningsmedel tillsats 2K. Det ger kortare torktid och högre sluthårdhet.

Benefits

Dealers near you >

Även för användning i privata hushåll

Med Härdningsmedel tillsats 2K i SAICOS hårdvaxolja premium torkar hårdvaxoljan snabbare under tuffa förhållanden somt.ex. högre luftfuktighet. I allmänhet kan de behandlade ytorna användas tidigare och är mer slitstarka.
Härdningsmedel tillsats 2K är också lämplig för SAICOS Ecoline grundolja och SAICOS Ecoline hårdvaxolja.
Mängderna i tillsatsbehållarna är exakt anpassade för burkinnehållet i SAICOS hårdvaxolja premium.

Saicos Premium Hartwachsöl Premium Hardwax-Oil englisch

Hårdvaxolja premium

Den perfekta kvalitetsbehandlingen för alla trä-. och korkgolv
To the product >

Saicos Additive Anti-Slip R10

Anti-Slip-tillsatsmedel R10 (Premium Additive Anti-Slip R10)

Ger en halkfri yta på trägolv
To the product >

Saicos Ecoline Hartwachsöl ökologisch umweltfreundlich

Ecoline hårdvaxolja

Behandlingen med låg andel lösningsmedel för exponerade träytor
To the product >

Saicos Ecoline Hartwachsöl ökologisch umweltfreundlich

Ecoline grundolja

Den perfekta grunden för den bästa behandlingen
To the product >

FAQ

You have questions about our indoor or outdoor products or about treatment products? You will find the answers here!

Bitte geben Sie eine Adresse oder eine Postleitzahl ein und klicken dann auf die Suche.