FAQ

Finns det en tumregel för när ett golv som behandlats med SAICOS Premium hårdvax är gångbart och när man kan ställa upp möbler?

Torktiden är beroende av olika faktorer, t.ex.ventilationen och temperaturen. Som regel tar det 3-5 timmar. Efter 24 timmar kan man börja försiktigt med att ställa de första möblerna på den behandlade ytan. Ytan är genomhärdad efter ca 4 dygn. Med Tillsatshärdningsmedlet 2K är ytan 98 % genomtorr efter 24 timmar.

Saicos Premium Hartwachsöl Premium Hardwax-Oil englisch

Hårdvaxolja premium

Den perfekta kvalitetsbehandlingen för alla trä-. och korkgolv
To the product >

Saicos Additive Hardener 2K englisch

Härdningsmedel tillsats 2K (Premium Additive Hardener 2K)

För snabbare torkning och högre belastningskapacitet
To the product >