FAQ

Hur kan jag rengöra linoleum?

När man rengör linoleum ska vissa saker beaktas eftersom det har låg beständighet mot alkalier: rengöringsmedlets pH-värde får inte vara för högt. Annars kan beläggningen skadas och bli fläckig. Det rekommenderas att inte använda glansmedel, hårda svampar och skurmedel när man rengör linoleum. Lämpliga rengöringsmedel är till exempel SAICOS Ecoline tvättvård koncentrat, SAICOS Ecoline set för golvvård eller SAICOS Ecoline Magic Cleaner. Vid grundrengöring ska rengöringsmedlet förberedas enligt dess bruksanvisning – vissa produkter ska spädas ut. Fördela medlet med en mjuk trasa eller en Teleskop-skötselduk. Använd inte för mycket produkt när du applicerar medlet. När man rengör linoleum gäller att det är bättre att torka av en gång till än att använda för mycket av medlet från början. Torka sedan upp ytan med en bomullstrasa enligt produktens anvisningar tills ytan är torr eller torka av med användning av ljummet vatten. Checklista för rengöring av linoleum:

  • Använd rengöringsmedel med lågt pH-värde
  • Använd inte någon hård sopkvast vid grundrengöring
  • Beakta alltid underhålls- eller rengöringsmedlets anvisningar vid våttorkning när du våttorkar ytan
  • Använd inte för mycket vatten
  • Rengör och underhåll linoleum regelbundet för att öka beläggningens livslängd

Ytterligare information för rengöring av linoleum: Linoleum utmärker sig genom särskild robusthet och lång livslängd. Det används därför ofta för rum och områden som är utsatta för stark påfrestning. Beläggningen finns i allmänna områden som skolor eller sjukhus men även i privata områden som kök eller hallar. Det består bland annat av linolja, naturliga hartser, korkmjöl och juteväv och är således naturligt nedbrytbart. En grundläggande rengöring är avgörande vid varje underhållsåtgärd. Därför är det mycket viktigt att rengöra linoleumbeläggningen: Befria golvet från grov smuts och partiklar med en mjuk sopkvast eller dammsugaren. Om ytan är särskilt smutsig krävs ett andra rengöringssteg för bästa möjliga resultat: våttorka med ljummet vatten.

Ecoline underhållspaket för golv

Aldrig mer fläckar! Här kommer den naturliga underhållslösningen för golv som inte lämnar ränder efter sig
To the product >

Ecoline Magic Cleaner

För mirakulös fläckborttagning
To the product >