Clear Wax

En särskilt lätt och djupt inträngande, specialfärg som låter träet andas. Speciellt utvecklad för trä i fuktiga utrymmen och för möbler. Endast övermålningsbar med sig själv.