KVALITET

Kvalitet efterfrågas överallt!
Trä är ett utmärkt material med flera fördelar: det är naturligt, vackert och kan bearbetas på många sätt.

Vi på SAICOS utvecklar, forskar och producerar genom vårt kunnande, för att försköna, förädla och skydda trä så varaktigt och miljövänligt som möjligt.

Vår innovativa produktpalett omfattar färger, ytbehandlingssystem samt tillbehör och verktyg för alla träslag, trämaterial och användningsområden, med produkter som baserar sig på naturliga växtoljor och vaxer.

SAICOS-produkter används av krävande hantverkare och kunder liksom namntunga industrianvändare in- och utrikes. Våra produkter finns endast tillgängligt genom våra legitimerade återförsäljare.

Vi nöjer oss aldrig med det vi uppnått, utan arbetar alltid med optimering av våra produkter för att säkerställa högsta kvalitet, klanderfri miljövänlighet och rationell användning.

De nyaste vetenskapliga upptäckterna och tillverkningstekniska innovationerna flyter in i våra färger och ytskikt för inom- och utomhusbruk.

I våra interna laboratorier forskar utbildade kemister och produktionstekniker och utvecklar produkter av utomordentlig kvalitet och bästa användningsegenskaper från högklassiga råvaror baserade på naturliga oljor och vaxer, exempelvis saflorolja och carnauba-vax.