FILOSOFIE

SAICOS COLOUR GmbH

SAICOS grundades av kemister och tekniker, som med sin omfattande erfarenhet inom utveckling och användning av industriella ytbehandlingssystem har tagit sig an uppgiften att varaktigt försköna trä och trämaterial, att skydda och att se till att miljö- och hälsoskydd ges högsta prioritet, samt att kunden alltid erbjuds ekonomiska, okomplicerade och prisvärda lösningar.

SAICOS fäster uppmärksamhet också vid de minsta detaljerna, eftersom vi vet hur viktiga dessa ofta är för att uppnå de eftersträvade målen.

  • Vi utvecklar och kontrollerar ständigt våra produkter och vår service. Våra kunder ska kunna förlita sig på en god, varaktig och hållbar kvalitet, enkel användning och enkel vård av våra produkter, samt glädja sig över att med vår hjälp uppnå sina företagsmål (erkänt vackra, bra och varaktiga produkter).
  • SAICOS erbjuder dessutom rengörings- och vårdprodukter lämpade både för inom- och utomhusbruk, som med en liten arbetsinsats och utmärkta resultat underlättar den annars arbetsdryga underhållsarbetet. Samtidigt bibehålls en ständig kontakt med handels-, hantverkar- och privatkunder.
  • Ekologi och miljövänlighet, liksom ett bra förhållande mellan pris och effekt, är de centrala aspekterna i våra strävanden för alla våra produkter och erbjudanden.
  • Våra produkter för träytor i hus och trädgård, inom- och utomhus, är till för att förlänga brukstiden samt höja bostadens ekonomiska värde.

Vår vision lever för idag och imorgon. Nyckeln till detta är att erbjuda våra kunder värdefulla kvalitetsprodukter med kompetent service. Genom att samarbeta med oss sparar du pengar och möda och ökar din framgång.