DATASKYDD

Disclaimer – rättsliga hänvisningar

1. Begränsad giltighet

Innehållet på denna webbsida framställs med största möjliga omsorg. Leverantören övertar dock inte något ansvar för korrekthet, fullständighet eller aktualitet för innehållet. Användning av innehållet på webbsidan följer på användarens egen risk. Namngivna bidrag ger respektive författares åsikt och inte alltid leverantörens åsikt. Endast genom användning av leverantörens webbsida uppstår inte något avtalsförhållande mellan användaren och leverantören.

2. Externa länkar

Denna webbsida innehåller länkar till sidor hos tredje person (”externa länkar”). Respektive innehavare ansvarar för dessa webbsidor. Leverantören har vid den första länkningen till det externa innehållet kontrollerat, om någon form av rättsligt problem finns. Vid tidpunkten kunde inga sådana hittas. Leverantören har emellertid ingen kontroll på det aktuella och framtida gestaltningen och innehållet på de länkade sidorna. Användandet av externa länkar betyder inte, att leverantören gör anvisningar eller innehåll som ligger bakom länken till sina egna. En ständig kontroll av dessa externa länkar utan konkret hänvisning till rättsliga brott är inte möjligt för leverantören. Vid kännedom om rättsliga brott raderas dock sådana externa länkar utan dröjsmål.

3. Upphovs- och varumärkesrätt

Det på denna webbsida publicerade innehållet är skyddade av tysk upphovs- och varumärkesrätt. Varje användande som inte är tillåtet i den tyska upphovs- och varumärkesrätten kräver föregående skriftligt medgivande från leverantören eller respektive rättsinnehavare. Detta gäller särskilt för mångfaldigande, bearbetning, översättning, lagring, bearbetnming liksom återgivande av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter från tredje man är märkta som sådana. Otillåten kopiering eller återgivning av enskilt innehåll eller kompletta sidor är inte tillåtet och straffbart. Endast framställning av kopior och nerladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt användande är tillåtet. Att visa denna webbsida i en yttre ram (frame) är endast tillåtet med skriftlig medgivande.

4. Dataskydd

Genom besöket på leverantörens hemsida kan information om besöket (datum, klockslag, visad sida) sparas. Dessa data kan inte kopplas till person, utan anonymiseras. De utvärderas endast för statistiska ändamål. Dessa återges inte till tredje person, varken för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Leverantören vill särskilt påpeka att dataöverföring över internet (exempelvis vid e-post) uppvisar säkerhetsluckor och att det inte vattentätt går att skydda mot åtkomst från tredje person. Användning av kontaktuppgifter för reklam är uttryckligen oönskat, om det inte är så att leverantören redan gett sitt skriftliga medgivande eller om det redan finns en affärsförbindelse. Leverantören och alla på denna hemsida nämnda personer motsäger sig härmed varje kommersiell användning eller återgivande av sina data.
Google Analytics:
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade ”kakor” (cookies), textfiler som sparas på din dator och gör analys av användningen av webbsidan möjlig. Den i kakan lagrade informationen om din användning av webbsidan (inklusive din IP-address) överförs till en server i USA och sparas där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteten för webbsidesansivarig och för att vidare ta fram tjänster förbundna med webbsides- och internetanvändningen. Google kommer också överföra denna information till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller om tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer inte i något fall förbinda din IP-adress med andra data hos Google. Du kan stänga av användningen av kakor genom en inställning i din webbläsare, vi vill dock påpeka att du i detta fall inte kan använda webbsidans samtliga funktioner fullt ut. Genom användning av webbsidan förklarar du dig införstådd med bearbetning av den om dig insamlade datan av Google på ovan beskrivet sätt och syfte.
Detaljer hittar ni hos Google [http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html].
Google AdSense:
Denna webbsida använder Google AdSense, en webbvisningstjänst från Google Inc., USA (”Google”). Google Adsense använder så kallade ”kakor” (cookies, textfiler), som lagras på din dator och möjliggör analys av din användning av webbsidan. Google AdSense använder också så kallade ”webb-beacons” (små osynliga bilder) för att samla information. Genom användning av webb-beacons kan enkla data som besökartrafiken på webbsidan loggas och samlas in. De data som samlas in genom kakan och/eller webb-beaconen om din användning av denna webbsida (inklusive din IP-address) överförs till en server i USA och lagras där. Google använder denna information, för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter över webbsidesaktiviten och visning för webbsidesansvarig och för att vidare ta fram tjänster förbundna med webbsides- och internetanvändningen Google kommer också överföra denna information till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller om tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer Google kommer inte i något fall förbinda din IP-adress med andra data hos Google. Lagrandet av kakor på din hårddisk och visningen av webb-beacons kan du förhindra genom att välja ”acceptera inte kakor” i dina webbläsarinställningar:
(i MS Internet Explorer under ”Verktyg > Internetalternativ > Sekretess > Inställningar”, i Firefox under ”Verktyg > Inställningar > Sekretess > Kakor”).
Vi vill dock påpeka, att du då inte alltid kan använda webbsidans alla funktioner fullt ut. Genom användning av webbsidan förklarar du dig införstådd med bearbetning av den om dig insamlade datan av Google på ovan beskrivet sätt och syfte.

5. Särskilda användningsförhållanden

Så vitt ytterligare krav för användning av denna webbsida avviker från ovan nämnda nummer 1-4, anges detta på respektive plats. I detta fall gäller i respektive fall respektive användningsvillkor.
Kakor:
Denna webbplats använder på flera platser så kallade kakor. Dessa syftar till att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Kakor är små textfiler, som lagras på din dator av din webbläsare. De flesta av de av oss använda kakorna är så kallade ”sessionskakor”. Dessa raderas automatiskt efter ditt besök. Kakor orsakar inte några skador på din dator och innehåller inte virus.
Nyhetsbrev:
Om du vill motta det på webbsidan erbjudna nyhetsbrevet, behöver vi en giltig e-postadress från dig, liksom information som gör att vi kan bekräfta att du är innehavare till den angivna e-postadressen alternativt dess innehavare är införstådd med att motta nyhetsbrevet. Ytterligare data samlas inte (frivilligt) in. Ditt medgivande till lagring av data, e-postadressen liksom dess användning för utskick av nyhetsbrevet kan du återkalla vid valfri tidpunkt.