ÅTAGANDE

Tjänster som varar på ett övertygande sätt.
SAICOS förenar innovationskraften och dynamiken hos ett modernt företag med flexibilitet och värderingar hos ett ägarlett företag.

Vi producerar inte bara utomordentliga produkter, utan gör det också uteslutande vid vår anläggning i Tyskland och rigoröst enligt gällande standarder.

Certifieringar enligt DIN-normer bekräftar lämpligheten av våra produkter för människor, djur och växter efter torkad applikation, och därmed också lämpligheten för användning inomhus eller för barnleksaker.

Målsättningen att leverera högsta kvalitet till våra kunder begränsar sig inte bara till våra produkter. Vi värdesätter också långfristiga, förtroendefulla kundrelationer och strävar att bibehålla högsta möjliga service gentemot kunderna.

Värdefull kunskap om produkter och deras användning delar vi med oss av genom utbildningar och detaljerat informationsmaterial.

Snabba leveranser av ”standardprodukter” är för oss lika självklara som att flexibelt arbeta med komplexa utvecklingsuppgifter. I båda fallen får ni alltid det bästa från SAICOS – det kan ni lita på.