Wood Impregnation 9003

Do wszystkich lakierów zawierających rozpuszczalniki.Bezbarwny impregnat ochronny do drewna, chroniący przed zgnilizną, sinizną, atakiem grzybów i insektów.
Do stosowania pod wszystkimi powłokami zawierającymi rozpuszczalniki np.
House & Garden Colour.


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.