Greying Wood Stain

Wyrównuje przejścia do naturalnego, równomiernego i płynnego zszarzenia drewna.
Jedno malowanie – resztę robi natura.

Colors