OCHRONA DANYCH

Disclaimer – informacje prawne

1. Ograniczenia odpowiedzialności

Treści na niniejszej stronie zostały sformułowane z zachowaniem maksymalnej staranności. Dostawca nie gwarantuje jednak prawidłowości, kompletności i aktualności prezentowanej treści. Użytkownicy korzystają z treści zamieszczonych na stronie na własne ryzyko. Artykuły opatrzone imieniem i nazwiskiem odzwierciedlają opinie autora, nie zawsze zgodną z opinią operatora serwisu. Zwykłe korzystanie ze strony internetowej nie powoduje nawiązania jakiegokolwiek stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a operatorem.

2. Linki zewnętrzne

Strona zawiera odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich („linki zewnętrzne”). Za strony te odpowiadają poszczególni operatorzy. Tworząc odesłanie operator skontrolował treści zewnętrzne pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie publikacji odnośników nie stwierdzono naruszeń. Operator nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i na treści połączonych stron. Umieszczanie linków zewnętrznych nie jest równoznaczne z przyjęciem przez operatora treści, do których prowadzi odesłanie za własne. Od operatora nie można wymagać stałej kontroli tych zewnętrznych linków, o ile nie występują konkretne informacje o naruszeniu prawa. Po powzięciu informacji o naruszeniu prawa tego typu odesłania zostaną natychmiast usunięte.

3. Prawa autorskie i ochrony pracy wykonawcy

Treści publikowane na niniejszej stronie internetowej objęte są niemieckimi prawami autorskimi i ochronnymi pracy wykonawcy. Jakiekolwiek ich wykorzystanie, na które nie zezwala niemieckie prawo autorskie lub prawo ochrony pracy wykonawcy dozwolone jest pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody operatora lub podmiotu, któremu te prawa przysługują. Dotyczy to w szczególności powielania, opracowania, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub całych stron nie jest dozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie sporządzanie kopii i plików do pobrania do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony w ramkach na zewnętrznych stronach dozwolona jest wyłącznie za pisemną zgodą.

4. Ochrona danych

Odwiedziny na stronie operatora mogą spowodować zapisanie informacji o dostępie (data, godzina, oglądane strony). Dane te nie są danymi osobowymi – są zanonimizowane. Ich wyłącznym przeznaczeniem są cele statystyczne. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.Operator wyraźnie zwraca uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji mailem) może zawierać luki w bezpieczeństwie i nie zapewnia szczelnej ochrony przed dostępem osób trzecich.Operator wyraźnie nie życzy sobie wykorzystywania danych z noty prawnej dla celów reklamy handlowej, chyba że autor takiej reklamy uzyskał wcześniej pisemne zezwolenie albo pomiędzy reklamodawcą a odbiorcą istnieją już kontakty handlowe. Operator i wszystkie osoby wymienione na tej stronie wyrażają niniejszym sprzeciw wobec jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania lub przekazania ich danych.
Google Analytics:
Ta strona używa Google Analytics, usługi sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Zabrane na podstawie plików Cookies informacje o korzystaniu ze strony (wraz z adresem IP) zostaną przekazane do serwerów Google w USA, gdzie zostaną zapisane. Google wykorzysta te informacje wyłącznie do analizy korzystania ze strony, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie dla administratorów stron i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu. Ponadto Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, lub o ile podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć zapisanego adresu IP z innymi danymi Google. Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików Cookies. Istnieje jednak możliwość, że w takim przypadku nie będą w pełnym zakresie dostępne wszystkie funkcje tej strony. Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zebranych danych w opisany powyżej sposób i w powyżej określonym zakresie.
Szczegóły można znaleźć w informacji Google o ochronie danych [http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html].
Google AdSense:
Ta strona używa Google AdSense, usługi sieciowej Google Inc. („Google”). Google AdSense stosuje tzw. „cookies” (pliki tekstowe) zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Do zbierania informacji Google AdSense wykorzystuje również tzw. „Web Beacons” (niewielkie niewidoczne grafiki). Stosowanie Web Beacons pozwala rejestrować i gromadzić proste działania, takie jak ruch osób odwiedzających stronę. Zabrane na podstawie Cookies lub Web Beacon informacje o korzystaniu ze strony (wraz z adresem IP) zostaną przekazane do serwerów Google w USA, gdzie zostaną zapisane. Google wykorzysta te informacje wyłącznie do analizy korzystania ze strony w związku z reklamami, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie i reklamach dla administratorów stron i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu. Ponadto Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, lub o ile podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć zapisanego adresu IP z innymi danymi Google. Można nie wyrazić zgody na zapisywanie plików Cookie na dysku twardym, wybierając w ustawieniach przeglądarki polecenie „brak akceptacji dla Cookies”:
(w MS Internet Explorer pod „Narzędzia > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia” w Firefox pod „Narzędzia -> Ustawienia -> Ochrona danych -> Cookies”).
Zwracamy jednak uwagę że w takim przypadku być może nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony. Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zebranych danych w opisany powyżej sposób i w powyżej określonym zakresie.

5. Szczególne warunki użytkowania

Jeżeli warunki specjalne poszczególnych sposobów korzystania z niniejszej strony są różne od wskazanych powyżej punktów od 1 od 4 w odpowiednim miejscu zamieszczona zostanie wyraźna informacja na ten temat. takim przypadku obowiązują specjalne warunki.
Pliki cookies:
Ta witryna w wielu miejscach korzysta z tzw. plików cookies. Pliki te służą do sformułowania naszej oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, efektywny i bezpieczny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze klienta i zapisywane przez jego przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. „session-cookies”. Są one usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty. Cookies nie powodują szkód w komputerze klienta i nie zawierają wirusów.
Newsletter:
Jeżeli chcesz otrzymywać oferowany na tej stronie newsletter, będziemy potrzebować Twojego aktualnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam ustalić, że jesteś właścicielem podanego adresu lub że jego właściciel zgadza się na otrzymywanie newslettera. Nie będą zbierane inne dane (opcjonalnie). Zgodę na zapis danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera można odwołać w dowolnym momencie.