GEGEVENSBESCHERMING

Disclaimer – juridische kennisgeving

1. Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De aanbieder biedt echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Met naam gekenmerkte bijdragen geven de mening van de desbetreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Met het zuivere gebruik van de website van de aanbieder komt er geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand.

2. Externe links

Deze website bevat snelkoppelingen naar websites van derden (“externe links”). Voor deze websites zijn de desbetreffende aanbieders aansprakelijk. De aanbieder heeft bij de eerste snelkoppeling naar de externe links gecontroleerd of er bij de externe inhoud een mogelijke schending bestaat. Op dat moment was er geen blijk van schending. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de externe links. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de gebruiker zich de inhoud van de verwijzing of de link eigen maakt. Een constante controle van deze externe links kan zonder concrete aanwijzingen van schending niet van de aanbieder worden verwacht. Zodra de aanbieder echter nota neemt van schending worden zulke externe links per direct verwijderd.

3. Copyright en naburige rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is aan het Duitse copyright en de naburige rechten onderhevig. Ieder door het Duitse copyright en de naburige rechten niet toegestaan gebruik behoeft een voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of desbetreffende rechthebbende. Dit geldt met name voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking resp. weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als zulke gekenmerkt. Het ongepermitteerde verveelvoudigen of doorgeven van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts het vervaardigen van kopieën en downloaden voor persoonlijk, privé en niet commercieel gebruik is toegestaan. Het weergeven van deze website in externe frames is slechts met schriftelijke toestemming geoorloofd.

4. Gegevensbescherming

Door de website van de aanbieder te bezoeken kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgerichte gegevens, maar zijn anoniem. Deze worden uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd. Het doorgeven aan derden voor commerciële en niet commerciële doeleinden vindt niet plaats. De aanbieder wijst er nadrukkelijk op dat de datatransmissie op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen en niet geheel tegen toegang door derden kan worden beschermd. Het gebruik van contactgegevens van het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, het zij dat de aanbieder voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hiermede bezwaar tegen ieder commercieel gebruik en het doorgeven van hun gegevens.
Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zg. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie vervaardigde informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten voor de aanbieder van de website samen te stellen en om meer met het gebruik van de website en het internet verbonden service te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of als derden deze gegevens voor Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de over u ingewonnen gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.
Details vindt u onder Google Gegevensbescherming [http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html].
Google AdSense:
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een advertentiedienst van Google Inc., USA (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zg. “cookies” (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zg. “web beacons” (kleine onzichtbare grafieken) voor het verzamelen van informatie. Door het gebruik van de web beacon kunnen eenvoudige acties zoals het bezoekersverkeer op de website worden vastgelegd en verzameld. De door de cookie en/of web beacon vervaardigde informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te analyseren, om reports over de website-activiteiten en advertenties voor de aanbieder van de website samen te stellen en om meer met het gebruik van de website en het internet verbonden service te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of als derden deze gegevens voor Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. Het opslaan van cookies op uw harde schijf en de weergave van web beacons kunt u verhinderen door in uw browser-instellingen “geen cookies accepteren” te selecteren:
(in MS Internet Explorer onder “Extra > Internetopties > Gegevensbescherming > Instellingen” in Firefox onder “Extra > Instellingen > Gegevensbescherming > Cookies”).
Wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de over u ingewonnen gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.

5. Bijzondere gebruikersvoorwaarden

Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website van de boven genoemde nummers 1. tot 4. afwijken, wordt hier op de desbetreffende plek op gewezen. In dit geval gelden in het desbetreffende individuele geval de bijzondere gebruikersvoorwaarden.
Cookies:
Op deze website worden op meerdere plekken zogenaamde cookies toegepast. Deze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat. De meeste door ons toegepaste cookies zijn zogenaamde „session-cookies“. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen.
Newsletter:
Als u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mail-adres en andere informatie nodig die het voor ons mogelijk maakt om te controleren dat u de houder van het aangegeven e-mail-adres bent, resp. de houder met het ontvangen van de newsletter akkoord gaat. Meer gegevens worden niet (optioneel) verzameld. Uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mail-adres, evenals het gebruik ervan om de newsletter te sturen, kunt u te allen tijde herroepen.