DUOMENŲ APSAUGA

Disclaimer – teisiniai nurodymai

1. Atsakomybės apribojimas

Visa šios interneto svetainės informacija yra kruopščiai paruošta. Siūlytojas neprisiima atsakomybės už šioje svetainėje skelbiamos informacijos teisingumą, išsamumą ir atnaujinimą. Naudotojas prisiima visą atsakomybę už pavojų, susijusį su interneto svetainės informacijos naudojimu. Straipsniai, kuriuos pasirašė autorius savo vardu, perteikia atitinkamo autoriaus nuomonę, tačiau ne visada sutampa su siūlytojo nuomone. Vien siūlytojo interneto svetainės naudojimas dar nesudaro jokios sutarties tarp naudotojo ir siūlytojo.

2. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Šioje interneto svetainėje yra pateiktos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines („išorinės nuorodos“). Už šias interneto svetaines atsako atitinkamas operatorius. Siūlytojas pirmą kartą susiedamas savo svetainę su išorine nuoroda patikrino, ar svetima informacija nepažeidžia teisinių reikalavimų. Tada nebuvo teisinių reikalavimų pažeidimų. Siūlytojas nei dabar, nei ateityje negali daryti įtakos susietų interneto svetainių informacijai. Išorinių nuorodų įdėjimas į interneto svetainę nereiškia, kad siūlytojas pasisavina informaciją, esančią nuorodos svetainėje. Negalima iš siūlytojo reikalauti, kad būtų nuolat kontroliuojama išorinių nuorodų informacija, jei nėra konkretaus nurodymo į teisinių reikalavimų pažeidimus. Sužinojus apie teisinių reikalavimų pažeidimus, tokios išorinės nuorodos yra nedelsiant pašalinamos.

3. Autorių ir gretutinių teisių apsaugos nuostatos

Šioje interneto svetainėje skelbiamai informacijai taikomos Vokietijos autorių ir gretutinių teisių apsaugos nuostatos. Bet kokiam naudojimui, kuris yra draudžiamas pagal Vokietijos autorių ir gretutinių teisių apsaugos nuostatas, būtina gauti siūlytojo arba atitinkamo teisių savininko išankstinį raštišką sutikimą. Tai galioja ypač dauginimui, apdorojimui, vertimui, saugojimui, perdirbimui ir informacijos pateikimui duomenų bankuose arba kitose elektroninės žiniasklaidos priemonėse ir sistemose. Trečiųjų asmenų informacija ir teisės yra atitinkamai pažymėtos. Svetainės informaciją arba jos dalis dauginti ir platinti draudžiama, už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Leidžiama kopijuoti ir parsisiųsti informaciją tiktai asmeniniam, privačiam naudojimui nekomerciniais tikslais. Šios interneto svetainės pateiktis svetimame freime yra leidžiamas tiktai gavus raštišką sutikimą.

4. Duomenų apsauga

Apsilankius siūlytojo interneto svetainėje, gali būti išsaugojami apsilankymo duomenys (data, laikas, žiūrėtas puslapis). Šie duomenys nėra asmeniniai duomenys ir yra anonimiški. Jie naudojami tiktai statistinei analizei. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims nei komerciniais, nei nekomerciniais tikslais. Siūlytojas aiškiai pabrėžia, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., laiškai elektroniniu paštu) turi saugumo spragų ir negali būti visiškai apsaugotas nuo trečiųjų asmenų prieigos. Leidimo duomenyse nurodytų kontaktinių duomenų naudojimas komercinės reklamos tikslais draudžiamas, išskyrus atvejus, jei iš siūlytojo yra gautas raštiškas sutikimas arba su juo jau sieja komerciniai santykiai. Siūlytojas ir visi šioje interneto svetainėje nurodyti asmenys prieštarauja bet kokiam jų duomenų naudojimui ir perdavimui komerciniais tikslais.
„Google Analytics“:
Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“, firmos „Google Inc.“ („Google“) interneto svetainių analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja taip vadinamus slapukus, teksto failus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate interneto svetainę. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate šią interneto svetainę, (kartu su Jūsų IP adresu) perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten kaupiama. „Google“ naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, rengti ataskaitas apie interneto svetainės populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su interneto svetaine ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja įstatymai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Atlikdami tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, galite neleisti „Google“ įdiegti slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudoti visų šios interneto svetainės funkcijų pilna apimtimi. Naudodami šią svetainę sutinkate, kad visi su Jūsų veikla šioje svetainėje susiję duomenys gali būti naudojami „Google“ aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.
Išsamią informaciją rasite „Google“ duomenų apsaugoje [http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html].
„Google AdSense“:
Ši interneto svetainė naudoja „Google AdSense“, firmos „Google Inc.“ („Google“) internetinių reklamų paslaugą. „Google AdSense“ naudoja taip vadinamus slapukus (teksto failus), kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate interneto svetainę. „Google AdSense“ naudoja taip vadinamus tinklo indikatorius (mažus nematomus grafikus), kurie renka informaciją. Naudojant tinklo indikatorius, galima atvaizduoti ir rinkti tokius veiksmus kaip interneto svetainės lankytojų kiekį ir pan. Slapukų ir tinklo indikatorių sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate šią interneto svetainę, (kartu su Jūsų IP adresu) perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten kaupiama. „Google“ naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, susijusį su reklama, rengti ataskaitas apie interneto svetainės populiarumą ir reklamas jos operatoriui ir atlikti kitas su interneto svetaine ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja įstatymai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Atlikdami nustatymą „blokuoti visus slapukus“ savo naršyklės nustatymuose, galite išvengti slapukų išsaugojimo Jūsų kietajame diske ir tinklo indikatoriaus rodymo:
(„MS Internet Explorer“: įrankiai > interneto parinktys > privatumas > nustatymas „Firefox“: įrankiai > nustatymai > privatumas > slapukai).
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudoti visų šios interneto svetainės funkcijų pilna apimtimi. Naudodami šią svetainę sutinkate, kad visi su Jūsų veikla šioje svetainėje susiję duomenys gali būti naudojami „Google“ aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.

5. Specialiosios naudojimo sąlygos

Jei šios interneto svetainės naudojimo sąlygos skiriasi nuo anksčiau 1 – 4 punktu nurodytų sąlygų, apie tai yra aiškiai nurodoma atitinkamoje vietoje. Tuomet kiekvienu atskiru atveju galioja specialiosios naudojimo sąlygos.
Slapukai:
Kai kurios šios interneto svetainės vietos naudoja taip vadinamus slapukus. Jie naudojami, kad mūsų svetainė būtų patogesnė naudotojui, efektyvesnė ir saugesnė. Slapukai yra maži teksto failai, kurie sukuriami Jūsų kompiuteryje ir išsaugomi Jūsų naršyklėje. Mūsų naudojami slapukai yra dažniausiai taip vadinami „sesijos slapukai“. Jie automatiškai ištrinami po Jūsų apsilankymo. Slapukai negadina Jūsų kompiuterio ir neturi virusų.
Naujienlaiškis:
Jei norite gauti mūsų interneto svetainės naujienlaiškį, prašome nurodyti mums savo galiojantį el. pašto adresą bei duomenis, pagal kuriuos mes galėtume patikrinti, ar Jūs esate nurodyto el. pašto adreso savininkas, jei ne, ar jo savininkas sutinka gauti mūsų naujienlaiškį. Kitų duomenų mums nereikia (pasirinktinai). Galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų ir el. pašto adreso išsaugojimo bei jų naudojimo išsiunčiant naujienlaiškį.