TUOTESUOJA

Vastuuvapaus ja oikeudelliset viitteet

1. Rajallinen vastuu

Tämän sivuston tiedot on laadittu mahdollisimman tarkasti. Sivuston tarjoaja ei kuitenkaan takaa tietojen täsmällisyyttä, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta. Sivun tietojen käyttö on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Kirjoitukset ja nimelliset viitteet ovat sivuston laatijan mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa toimittajan kantaa. Sivuston tietojen käyttäminen tai hyödyntäminen ei riitä luomaan suhdetta käyttäjän ja toimittajan välille.

2. Ulkoiset linkit

Sivusto sisältää linkityksiä kolmannen osapuolen sivustolle, ns Ulkoisia linkkejä. Näiden sivustojen ylläpitäjät vastaavat itse sivustojensa tietojen asiallisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Tämän sivuston tiedontuottaja on tarkastanut kolmannen sivuston laillisuuden linkityshetkellä, eikä silloin ole ollut havaittavissa oikeudellisia ongelmia tai virheitä. Tiedontuottaja ei vastaa ulkoisten linkkien palveluntarjoajan tämänhetkisestä tai tulevasta sivuston sisällöstä. Tiedontuottaja ei omaa ulkoisten linkkien takana olevaa tietoa omakseen. Jatkuva ulkoisten linkkien tarkastelu ei ole palveluntuottajalle tarkoituksenmukainen tehtävä, ellei selvää lainvastaisuutta ole voitu osoittaa näissä linkeissä. Lainvastaisissa tai oikeudellisissa rikkomuksissa palveluntarjoaja poistaa kyseisen linkin välittömästi.

3. Tekijänoikeus ja palveleva tekijänoikeus

Tällä sivustolla julkaistu tieto on suojattu saksalaisen tekijänoikeuslain nojalla. Sellaista sivuston käyttöä, jota Saksan tekijänoikeuslaki ei tue, tulee edeltää kirjallinen suostumus joko tuotteen tarjoajalta tai vastaavalta tekijänoikeuden omistajalta. Tämä koskee erityisesti sivuston tiedon monistamista, muokkaamista, kielellistä kääntämistä, säilyttämistä, prosessoimista ja uudelleenmuokkaamista tietokannoissa tai muissa elektronisissa medioissa ja järjestelmissä. Esimerkkinä tästä olkoon kolmansien osapuolten sisällölliset oikeudet. Sivuston tiedon, tai sen osittainen levittäminen ilman julkaisijan lupaa on lainvastaista ja rangaistava teko. Ainoastaan monistus ja sivuston tietojen lataaminen omaan henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua. Tämän sivuston ja sen tietojen esittely julkisesti on sallittua ainoastaan kirjallisella luvalla.

4. Tietosuoja

Sivustolla vierailtaessa, käyttäjän tietoja, kuten vierailuajankohta, sivustolla viipyminen ja tietoa katsotuista sivuista saatetaan tallentaa. Tämä tieto ei ole henkilökohtaista tietoa, vaan sitä käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai kaupallisiin tarkoituksiin. Tiedon tuottaja painottaa nimenomaan että tiedonsiirto internetin kautta (esimerkiksi sähköpostikommunikaatiossa) saattaa sisältää turvallisuusriskejä eikä tiedon joutumista kolmannen osapuolen käyttöön täysin voida eliminoida. Yhteystietojen käyttö mainostarkoitukseen ei ole toivottua, ellei tarjoaja tähän ole itse suostunut tai asia koske olemassa olevaa asiakassuhdetta. Tiedon tuottaja ja tällä sivustolla nimeltä mainitut henkilöt kieltäytyvät täten luovuttamasta tietojaan yleiseen tietoon tai markkinointikäyttöön.

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää apunaan Google Analytics, ns. analysointityökalua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää apunaan evästeitä, tiedostoja jotka tallentuvat koneellesi ja mahdollistavat analyysin tämän sivuston käytöstä. Evästeistä välittyvä tieto, kuten kuinka käytät sivustoa (myös tietokoneesi IP – osoite) välittyy Googlen palvelimelle USAhan, jossa se säilytetään. Google käyttää keräämäänsä tietoa analysoidakseen käyttäjän asioimista tällä sivustolla, laatii palveluntarjoajalle raportteja sivustolla tapahtuneesta aktiviteetista sekä tarjoaa sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google saattaa siirtää keräämänsä tiedon kolmannelle osapuolelle, mikäli laillinen tarve asiaan ilmenee, tai mikäli kolmas osapuoli muokkaa kerättyä tietoa Googlen toimesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muuhun omaavaansa tietoon. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä muuttamalla internetselaimesi valinnallisia ominaisuuksia, mutta haluamme painottaa että evästeiden käytön poistaminen saattaa vaikeuttaa sivuston täydellistä toimivuutta. Käyttämällä tätä sivustoa suostut tietojesi keräilyyn ja käyttöön edellä mainitulla tavalla, ja edellä esiteltyyn tarkoitukseen. Yksityiskohtaisempaa tietoa tarjoaa Google Privacy Center [http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html].

Google AdSense:

Tämä sivusto käyttää Google AdSense – työkalua, jonka tarjoaa Google Inc. USA (”Google”). Google AdSense käyttää evästeitä, tekstitiedostoja jotka tallentuvat tietokoneellesi ja mahdollistavat sivuston käyttöanalyysin. Google AdSense käyttää myös ns. web-majakoita (web beacons), pieniä näkymättömiä kuvia) tietojen keräämiseen. Webmajakoiden avulla kerätään ja analysoidaan yksinkertaista tietoa, kuten tämän sivuston käyttäjävirtaa. Evästeeseen tallennettu tieto sinun vierailustasi tällä sivustolla (sisältäen IP- ositteesi)siirretään Googlen palvelimelle USAhan ja säilytetään siellä. Tallennetun tiedon avulla Google arvioi kuinka tätä sivustoa käytetään, laatii palveluntarjoajalle raportteja sivuston aktiviteetista ja sen mainonnasta sekä tuottaa tälle sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google saattaa siirtää keräämänsä tiedon kolmannelle osapuolelle, mikäli laillinen tarve asiaan ilmenee, tai mikäli kolmas osapuoli työstää kerättyä tietoa Googlen toimesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muuhun omaavaansa tietoon. Voit estää evästeiden tallentumisen ja web-majakoiden näkyvyyden valitsemalla Internet-selaimellasi vaihtoehdon ”älä hyväksy evästeiden käyttöä”: (MS Internet Explorer – selaimella: Työkalut > Internet-vaihtoehdot > Yksityisyys > Vaihtoehdot”, Firefox – selaimella: ”Työkalut > Vaihtoehdot > Yksityisyys > Evästeet”.

Painotamme, että kieltäytymällä evästeiden käytöstä selaimellasi, et ehkä saa parasta mahdollista hyötyä tästä sivustosta. Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt Googlen sinun tämän sivuston aktiviteetista keräämän tiedon työstämisen edellä mainitulla tavalla, edellä esiteltyyn tarkoitukseen.

5. Erityiset käyttötarkoitukset

Mikäli tämän sivuston käytössä ilmenee kohdissa 1 – 4 poikkeavia vaatimuksia, siitä mainitaan erikseen erillisissä tapauksissa. Tässä tapauksessa erillinen tapaus tarkoittaa erityisiä käyttötarkoituksia.

Evästeet:

Tällä sivustolla käytetään monessa paikassa ns. evästeitä. Näiden tarkoitus on kehittää tarjoamamme palvelua käyttäjäystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi. Evästeet ovat pieniä teksti – tiedostoja jotka tallentuvat tietokoneellesi ja joita selaimesi käyttää. Useimmat käyttämistämme evästeistä ovat ns. kausievästeitä, jotka poistuvat automaattisesti sivustolla vierailusi jälkeen. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi eivätkä sisällä viruksia.

Uutiskirjeet:

Mikäli haluat vastaanottaa sivustolla tarjotun uutiskirjeen, jonka lähettäminen vaatii sinun luovuttavan seuraavia tietoja: voimassa olevan sähköpostiosoitteen sekä tietoa jolla pystymme tarkistamaan että sinä todellakin omistat sähköpostiosoitteen ja olet halukas vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei vapaaehtoisesti kerätä. Voit milloin tahansa kumota suostumuksesi antamiesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä niiden käytön uutiskirjeen lähettämiseen.