SLUŽBY

Služby, které navždy přesvědčí.
Společnost SAICOS spojuje inovační sílu a dynamiku moderního podniku s flexibilitou a hodnotovou orientací firmy řízené majitelem.

Vyrábíme tak nejen vynikající výrobky, ale výroba probíhá výhradně v závodu v Německu a za úzkostlivého dodržování platných norem.

Certifikace podle norem DIN potvrzují nezávadnost našich výrobků pro lidi, zvířata a rostliny po zaschnutí nátěru a tím i vhodnost k použití ve vnitřních prostorách nebo na dětské hračky.

Požadavek nabídky prémiové kvality našim zákazníkům se neomezuje pouze na naše výrobky. Zvláštní důraz klademe na dlouhodobé, na důvěře založené vztahy s našimi partnery a odpovídajícím způsobem nastavený servis.

Cenné know-how k našim výrobkům a jejich zpracování v praxi poskytujeme na školeních a v podrobných informačních materiálech.

Krátké dodávky našich „standardních výrobků“ jsou pro nás stejnou samozřejmostí, jako pružná realizace komplexních vývojových úkolů. V každém případě dostanete od firmy SAICOS vždy to nejlepší – na to se můžete spolehnout.