OCHRANA DAT

Disclaimer – právní upozornění

1. Omezení ručení

Obsah těchto webových stránek je připravován s maximální péčí. Poskytovatel ovšem nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Využívání obsahu webových stránek probíhá na vlastní nebezpečí uživatele. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Pouhým využíváním webových stránek poskytovatele není v žádném případě realizován smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

2. Externí odkazy

Tyto webové stránky obsahují propojení na webové stránky třetích stran („externí odkazy”). Tyto webové stránky podléhají ručení příslušného provozovatele. Poskytovatel zkontroloval při prvním připojení k externímu odkazu cizí obsahy, zda nedochází k porušení zákona. V tomto okamžiku nebylo zjevné žádné porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění a obsah propojených stránek. Zřízení externích odkazů neznamená, že poskytovatel obsahy za odkazem přijímá za vlastní. Stálou kontrolu těchto externích odkazů nelze od poskytovatele bez konkrétního náznaku na porušení zákona očekávat. Při zjištění porušení zákona budou ovšem takového externí odkazy neprodleně smazány.

3. Autorská a výkonná práva

Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému a výkonnému právu. Jakékoli zhodnocování nepovolené německým autorským a výkonným právem vyžaduje předchozí schválení poskytovatele nebo příslušného majitele práv. Toto platí zejména pro rozmnožování, úpravu, překládání, ukládání, zpracování resp. přehrávání obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a práva třetí strany jsou přitom jako taková označena. Nedovolené rozmnožování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek není povolené a je trestné. Je povoleno pouze zhotovování kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Zobrazování těchto webových stránek v cizích rámcích je přípustné jen s písemným povolením.

4. Ochrana dat

Při návštěvě webových stránek poskytovatele mohou být ukládány informace o přístupu (datum, čas, prohlížená stránka). Tato data nepatří k osobním údajům a jsou anonymizována. Jsou využívána výhradně pro statistické účely. Nedochází k předávání třetí straně, ke komerčním nebo nekomerčním účelům. Poskytovatel výslovně upozorňuje na to, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní rizika a nelze jej dokonale chránit před přístupem třetích osob. Používání kontaktních údajů z tiráže k reklamním podnikatelským účelům je výslovně zakázané, pokud poskytovatel neudělil předchozí písemný souhlas, nebo již existuje obchodní vztah. Poskytovatel a všechny osoby jmenované na těchto webových stránkách nesouhlasí tímto s jakýmkoli komerčním využíváním a předáváním svých údajů.
Google Analytics:
Tato webová stránka využívá Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná portálem Google Inc. („Google“.) Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují provádět analýzu, jak využíváte webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocování vašeho využívání webových stránek, aby mohla sestavit zprávu o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytovat další služby související s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google tyto informace v případě potřeby předává i třetím stranám, pokud je to předepsané zákonem, nebo pokud třetí osoby tato data z pověření společnosti Google zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s ostatními daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Využíváním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním od vás získaných informací společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.
Podrobnosti naleznete v části ochrany dat u společnosti Google [http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html].
Google AdSense:
Tato webová stránka využívá Google AdSence, což je webová inzertní služba poskytovaná portálem Google Inc., USA („Google“.) Google AdSense používá tzv. „cookies“ (textové soubory), které se ukládají ve vašem počítači a umožňují provádět analýzu, jak využíváte webové stránky. Google AdSense používá ke sběru informací také tzv. „web beacons“ (malé neviditelné grafiky). Použitím web beacons lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché činnosti, jako je návštěvnický provoz na webových stránkách. Informace vytvořené pomocí cookie a/nebo web beacon o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocování vašeho využívání webových stránek s ohledem na inzerci, aby mohla sestavovat zprávy o aktivitách a inzerci na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytovat další služby související s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google tyto informace v případě potřeby předává i třetím stranám, pokud je to předepsané zákonem, nebo pokud třetí osoby tato data z pověření společnosti Google zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s ostatními daty Google. Ukládání cookies na váš pevný disk a zobrazování web beacons můžete zabránit tím, že ve svém prohlížeči nastavíte “nepřijímat žádné cookies”:
(v MS Internet Exploreru pod „Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Upřesnit“ ve Firefoxu pod „Nástroje > Soukromí > Nastavení historie > Cookies“).
Upozorňujeme vás ovšem na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Využíváním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním od vás získaných informací společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

5. Zvláštní podmínky využití

Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivé druhy využívání těchto webových stránek liší od výše uvedených pod čísly 1. až 4., je na to v příslušném místě výslovně upozorněno. V tomto případě platí v konkrétním jednotlivém případě zvláštní podmínky využití.
Cookies:
Tato internetová prezentace používá na mnoha místech takzvané cookies. Ty slouží k úpravě nabídky, aby byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá ve vašem počítači. Většina z námi používaných cookies jsou takzvané „session-cookies“. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Cookies nezpůsobují ve vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry.
Zpravodaj:
Pokud byste chtěli dostávat zpravodaj nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověření, že jste vlastníkem udané e-mailové adresy, resp. že její vlastník souhlasí s odebíráním zpravodaje. Další data nejsou (volitelně) zjišťována. Váš souhlas s ukládáním dat, e-mailové adresy a jejich využíváním k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat.